تبلیغات
وبلاگicon
Friendship Island - همه مباحث زیست شناسی در آزمونهای سراسری و آزاد و سنجش

شامل مباحث :

زیست 1 : رده بندی جانداران - مولكولهای زیستی -سلول بافتهای جانوری -دستگاه گوارش - دستگاه تنفس -جانوران - دستگاه گردش مواد - تنظیم محیط داخلی كلیه - حركت و دستگاه حركتی - بافتهای گیاهی - تغذیه گیاهی - انتقال مواد در گیاهان - دفع مواد زائد در گیاهان - حركت در گیاهان

زیست 2 : دستگاه ایمنی - دستگاه عصبی - دستگاه حسی - دستگاه هورمونی - مواد وراثتی - تقسیم سلولی - تولید مثل جنسی - رشد و نمو جانوران- ژنتیك و خاستگاه آن - تولید مثل گیاهان - رشد و نمو گیاهان - تنظیم رشد و نمو گیاهان

زیست پیش دانشگاهی : پروتئین سازی - رونویسی - تنظیم بیان ژن - جهش مهندسی ژنتیك - پیدایش زندگی - تغییر گونه های زنده ژنتیك جمعیت - پویایی جمعیت - رفتار شناسی - شارش انرژی ویروس،باكتری،قارچ آغازیان

 

روش دانلود : برای دانلود كردن هر كدام از جزوات زیر كافیست روی كلمه مورد نظر داخل پرانتز كلیك راست كرده و گزینه ...save target as را انتخاب كرده و از پنجره باز شده محلی را از كامپیوترتان كه می خواهید این جزوه ذخیره شود انتخاب كنید و save را انتخاب كنید.

 

  

پیش دانشگاهی:

پروتئین سازی (سراسری - آزاد سنجش)

رونویسی (سراسری - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

تنظیم بیان ژن (سراسری - آزاد - خارج از كشور - سنجش

جهش ( آزاد سنجش)

مهندسی ژنتیك (سراسری - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

پیدایش زندگی (سراسری - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

تغییر گونه های زنده (سراسری - آزاد - خارج از كشور - سنجش

ژنتیك جمعیت (سراسری - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

پویایی جمعیت (سراسری - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

 رفتار شناسی (سراسری - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

شارش انرژی (سراسری - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

ویروس،باكتری،قارچ (سراسری - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

آغازیان (سراسری - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

 

زیست2:

دستگاه ایمنی (سراسری - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

دستگاه عصبی (سراسری - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

دستگاه حسی (سراسری - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

دستگاه هورمونی (سراسری - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

مواد وراثتی (سراسری - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

تقسیم سلولی (سراسری - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

تولید مثل جنسی (سراسری - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

رشد و نمو جانوران (سراسری - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

ژنتیك و خاستگاه آن (سراسری - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

تولید مثل گیاهان (سراسری - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

رشد و نمو گیاهان (سراسری - آزاد - سنجش)

تنظیم رشد و نمو گیاهان (سراسری - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

 

زیست1:

رده بندی جانداران (سراسری - آزاد - سنجش)

مولكولهای زیستی (سراسری - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

سلول (سراسری - آزاد - خارج از كشور - سنجش

بافتهای جانوری (سراسری - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

دستگاه گوارش (سراسری - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

دستگاه تنفس جانوران (سراسری - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

دستگاه گردش مواد (سراسری - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

تنظیم محیط داخلی كلیه (سراسری - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

حركت و دستگاه حركتی (سراسری - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

بافتهای گیاهی (سراسری - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

تغذیه گیاهی (سراسری - آزاد سنجش)

انتقال مواد در گیاهان (سراسری - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

دفع مواد زائد در گیاهان ( آزاد - خارج از كشور - سنجش)

حركت در گیاهان (سراسری - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

طبقه بندی: زیست پیش دانشگاهی، زیست شناسی (1)، آزمون های سراسری - آزاد - سنجش، زیست شناسی (2)،
برچسب ها: همه مباحث زیست شناسی در آزمونهای سراسری و آزاد و سنجش،